OLYMPIC  BEACH app  HARIS  arr  No 75                                                                      CENA  JE  NA  BAZI  SMESTAJA SA PREVOZOM  /  PO  OSOBI  

Termini25maj

01.jun

01.jun

10.jun

10.jun

19.jun

19.jun

28.jun

28.jun

07.jul

07.jul

16.jul

16.jul

25.jul

25.jul

03.avg

03.avg

12.avg

12.avg

21.avg

21.avg

30.avg

30.avg

08.sep

08.sep

17.sep

17.sep

24.sep

Br.dana

08

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

08

Br.noc

07

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

07

1/2 studio

59*

115

135

149

169

179

199

199

199

199

185

155

115

59*

1/3 studio

59*

105

115

129

139

149

169

169

169

169

155

135

105

59*

1/4 app

59*

99

109

125

135

145

159

159

159

159

149

129

99

59*


NAPOMENA:  -  oznakom * obelezeni su termini po objektima i  mestima letovanja  za koje vazi Akcija No 01.
                                        -  Akcija No 01 iskljucuje mogucnost sopstvenog prevoza, kao i spajanja sa narednim terminom
                                        -  
Akcija No 01 iskljucuje mogucnost koriscenja jedokrevetnog studija
                                        - Umanjenje za sopstveni prevoz iznosi 30 e po osobi, osim za smene oznacene sa Akcija No 01

   app  HARIS 
arr  No 75                                                             CENA  JE  NA  BAZI  SMESTAJA  SA  PREVOZOM  /  PO  OSOBI

Termini28.maj

04.jun

04.jun

13.jun

13.jun

22.jun

22.jun

01.jul

01.jul

01.jul

10.jul

19.jul

19.jul

28.jul

28.jul

06.avg

06.avg

15.avg

15.avg

24.avg

24.avg
02.sep

02.sep

11.sep

11.sep

20.sep

20.sep

27.sep

Br.dana

08

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

08

Br.noc

07

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

07

1/2 studio

59*

115

135

149

175

179

199

199

199

199

185

149

115

59*

1/3 studio

59*

105

115

129

145

149

169

169

169

169

155

129

105

59*

1/4 app

59*

99

109

125

139

145

159

159

159

159

149

125

99

59*
NAPOMENA:  -  oznakom * obelezeni su termini po objektima i  mestima letovanja  za koje vazi Akcija No 01.
                                        -  Akcija No 01 iskljucuje mogucnost sopstvenog prevoza, kao i spajanja sa narednim terminom
                                        -  
Akcija No 01 iskljucuje mogucnost koriscenja jedokrevetnog studija
                                        - Umanjenje za sopstveni prevoz iznosi 30 e po osobi, osim za smene oznacene sa Akcija No 01

CENE AUTOBUSKOG PREVOZA

ZA OSOBE KOJE KORISTE SAMO USLUGE PREVOZA  BEOGRAD

NISodrasli

deca do 12 g.

odrasli

deca do 12 g.

RTW

60 e

40 e

55 e 

35 e 

OW

40 e

25 e

35 e

20 e 


OPŠTE INFORMACIJE – POSEBNI USLOVI PUTOVANJA

  1.  SMEŠTAJ: 

     Zbog razlike u  nomenklaturi  smestajnih  kapaciteta u Srbiji  i  Grckoj,  a  radi  izbegavanja eventualnih nesporazuma, u tekstu                           
     prospekta koristice se jedinstveni natpisi u imenu smestajnih kapaciteta: 
apartmani:  smestajni objekti (kuce, vile ) koji u svom sastavu ne poseduju restoranski prostor             
hoteli: smestajni objekti koji u svom sastavu imaju restoran za ishranu. 

Takodje u tekstu prospekta koristice se jedinstvene oznake za tipove smestaja:                                                        
-     apartmanski tip smestaja: za objekte  cije smestajne jedinice poseduju kuhinjski prostor.                                                                
-     hotelski tip smestaja: za objekte  cije smestajne jedinice ne poseduju kuhinjski prostor Opis objekta  nalazi se pored fotografija  svakog od objekta za smestaj. Koriscenje smestaja  pocinje od 14,ooh prvog  dana, a  smestaj  se mora  napustiti najkasnije
 do  09,ooh  poslednjeg  dana  aranzmana.   


     Peskiri, toalet  papir  i sapun nisu  sastavni  deo inventara toaleta. Korisnici aranzmana sami  odrzavaju higijenu     
     apartmana za vreme trajanja aranzmana.

  2.  PREVOZ:
     -  CENA  PREVOZA  JE  URACUNATA U CENU ARANZMANA

     -  Prevoz je organizovan autobusima  najsavremenije turisticke klase tipa Neoplan (video, cajna kuhinja i klima uredjaj ).   
        Prevoz je organizovan do samih apartmana, shodno tehnickim mogucnostima. 
     -  U autobusima je zabranjeno pusenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. 

     -  Agencija pravi raspored sedenja u autobusu,  uzimajuci u obzir Vase napomene i zelje. Putnik ce prihvatiti bilo koje  mesto koje mu dodeli Organizator putovanja. 
Raspored sedenja ce biti istaknut na autobusu prilikom polaska.

     -  Ulazak putnika duz autoputa je moguc samo na bezinskim pumpama, motelima i restoranima. Takodje je moguc ulazak putnika i u gradovima do 15 km 
udaljenosti od autoputa, ukoliko ima minimum 20 putnika.


     -  Polazak iz Srbije je jedan dan pre pocetka smene
-  Polazak iz Beograda je u  19,ooh -  sa parkinga kod Sava Centra (savska strana) 
-  Polasci iz ostalih gradova duz autoputa su sa parkinga najblizeg motela ili benziske stanice.

-  Povratak  iz svih letovalista u Grckoj  je na dan zavrsetka smene - po lokalnom vremenu

-  Povratak  iz Nei  Porija je u 17,3oh, - ispred apartmana
- Povratak iz Leptokarije je u 17,50h - ispred apartmana
-  Povratak  iz Olympic beacha je u 18,3oh, - kod crkve
-  Povratak  iz Paralije je u 19,ooh, - sa parkinga kod diskoteke Omilus

   3.  PROGRAM  PUTOVANJA:
        1. dan:
        Polazak putnika iz Beograda u 19,oo h sa parkinga kod Sava centra. Nocnja voznja sa predvidjenim pauzama.  
        2 - 10. dan:
        Ulazak u  smestajne jedinice posle 14,oo h.  Boravak u odabranim objektima  
        11. dan:
        Napustanje objekta do 09,oo h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Nocnja voznja sa usputnim zadrzavanjima na granicnim prelazima i mestima za odmor.  
       12. dan:
        Dolazak putnika u Beograd oko 06,oo h na parking kod Sava centra.

  4.  USLOVI  PLACANJA:
      Placanje se vrsi gotovinom, cekovima gradjana, platnim karticama ili uplatom na tekuci racun Organizatora putovanja, na  jedan od sledecih nacina:
      Prilikom obracuna aranzmana koristi se kupovni  ( visi ) kurs eura za efektivu  Vojvodjanske banke na dan uplate

     a)  U celosti  pre polaska na put
      -  Akontacija 40 % prilikom sklapanja Ugovora
      -  Ostatak u podjednakim mesecnim ratama svakog 15- tog u mesecu, tako da ceo iznos bude uplacen minimum 15 dana pre pocetka koriscenja aranzmana 

     b)  Uplata na rate
      -  Akontacija 40 % prilikom sklapanja Ugovora
      -  Ostatak u podjednakim mesecnim ratama svakog 15- tog u mesecu, tako da zadnja rata dospeva 15. novembra 2017. god.
      -  Pre pocetka koriscenja aranzmana, rate se uplacuju unapred, a za rate koje dospevaju za naplatu posle iskoriscenog
          aranzmana deponuju se cekovi gradjana po kupovnom kursu  eura za efektivu na dan deponovanja, uz uvecanje po 2 % za
          svaki naredni mesec.

     c)  Administrativna zabrana
     -  Za ceo iznos, poslodavac Korisnika usluga u roku od dva dana donosi Resenje o administrativnoj zabrani  (formular  Korisniku usluga izdaje Organizator putovanja ) 
      -  rate dospevaju svakog 15- tog u mesecu, a zadnja rata dospeva 15 decembra 2017. godine

      d)  Kredit banke
      -  depozit 10 % prilikom sklapanja Ugovora, koji se vraca Korisniku usluga po odobravanja kredita. Za ceo iznos vrednosti ugovorenih usluga 
Organizator putovanja izdaje Korisniku usluge avansni racun, koji isti dostavlja svojoj poslovnoj banci.

         Rok za placanje avansnog racuna je 5 dana

  5.  POPUSTI  ZA  DECU  02 – 12  GODINA U PRATNJI OBA RODITELJA:
      -  dete do 2 godine starosti nema svoj ležaj I nema sedište u autobusu  -  plaća 0 %
      -  jedno dete u 1/2 studiju deli ležaj sa jednim od roditelja i ima svoje sedište u autobusu  -  plaća 40 %
      -  jedno dete u 1/3 studiju ima svoj ležaj i ima svoje sedište u autobusu  -  plaća 80 %

  6.  OBRACUN CENA U SLUCAJU KADA SE 1/2 SDUDIO KORISTI KAO 1/1 STUDIO 
      -  cena drugog lezaja naplacuje se u punom iznosu umanjenim za 30 eura  

  7.   OSIGURANJE:
      -  Cene obaveznog putnog zdravstvenog osiguranja propisuje osiguravajuce drustvo Wiener Stadtishe. 

 8.  ISHRANA:    
     -  Agencija  je  za  korisnike  aranzmana  obezbedila  ishranu  u  Paraliji  u  restoranu Mega ( kontinentalnog tipa )  po ceni od  2,5 eura za dorucak,  
6,o eura za veceru  ili  8  eura za polupansion po osobi dnevno. Uplate za ishranu  vrse se ovlascenom  predstavniku organizatora u mestu boravka u stranoj valuti.


  9.  NAPOMENE:    
     -  Svi putnici po prihvatanju programa, obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima placanja, uslovima putnog zdravstvenog 
osiguranja i Opstim uslovima putovanja agencije                                                               

      -  Organizator putovanja zadrzava pravo izmene programa putovanja u zavisnosti od objektivnih okolnosti
       -  Organizator u slucaju nedovoljnog broja putnika duzan je da obavesti putnike o izmenama, najkasnije 5 dana pre polaska 
       -  U slucaju promena na monetarnom trzistu, kao i promene u cenama prevoznika i osiguravajuceg drustva agencija zadrzava pravo korekcije cene aranzmana

Aranzman je radjen na bazi minimum 40 putnika u autobusu
Uz ovaj program vaze Opsti Uslovi putovanja Stella Maris toursa


zanimljivosti