Prčanj - Vila Lekovina 2020

2018-06-04 0 comments

LETO 2020

VILA ’’LEKOVINA’’– PRČANJ

 

Prčanj se nalazi u Boki Kotorskoj, najlepšem zalivu južnog Jadrana. Udaljen je 5 km od starog grada Kotora koji je pod zaštitom UNESCO-a i oko 10 km od Tivta, gde je i međunarodni aerodrom. Prčanj je od 1920.godine odlukom Kraljevske vlade proglašen za prirodno lečilište. Vazdušna strujanja iznad zaliva utičuna biljni svet, i vodu, obogaćujući vazduh jonima. Isparenja eteričnih materija, pomešana sa isparenjima morske vode, obogaćuju atmosferu mineralima i jonima, čija su pozitivna dejstva na respiratorni sistem i medicinski potvrđena.

 

Vila „ Lekovina“ – nalazi se 100 m od crkve Svetog Spasa i 200 m od obale mora. Deo u kome se nalazi vila zove se Lekovina, zato što baš u tom delu je ruža vetrova koja blagotvorno deluje na disajne i kardiovaskularne organe. Kapacitet vile 3 x 1/3.

 

 

Cene su izražene u eurima za najam apartmana po danu boravka

VILA LEKOVINA

1/3 APP

TERMINI

CENE U EUR

09.06.-18.06.2020

18.06.-27.06.2020

18

27.06.-06.07.2020

06.07.-15.07.2020

15.07.-24.07.2020

24.07.-02.08.2020

02.08.-11.08.2020

11.08.-20.08.2020

30

20.08.-29.08.2020

29.08.-07.09.2020

 

25

07.09.-16.09.2020

16.09.-22.09.2020

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena aranžmana obuhvata:

  • smeštaj po odabranoj usluzi na bazi 10 dana/ 9 noćenja

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

  • prevoz
  • BT koja se plaća na licu mesta ( 1,5 eur za odrasle i 1,0 eur za decu do 12god )
  • individualne troškove

 

 

Uslovi plaćanja:

  • 30% prilikom rezervacije aranžmana, ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana do 30.10.2020

·  Putem administrativne zabrane - mesečno (prva rata od 15.januara 2020., poslednja rata do 30.10.2020)

 

Potvrda o garanciji putovanja:

Turistička agencija NNK Internacional poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja  .. godine. Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije „NNK International“, licenca br. OTP

14/2019 usklađeni sa Zakonom o turizmu