Lisine

2018-02-22 0 comments

   Polazak u 08.00  časova  ispred Železničke stanice . Vožnja Autoputem prema Svilajncu, Despotovcu do manastira Manasija. Manasija (Resava) se nalazi 2km od Despotovca. Zadužbina je despota Stefana Lazarevića, podignut između 1407 i 1418 godine. Pripada moravskoj školi i predstavlja jedan od najvažnijih spomenika srpske srednjevekovne kulture. Za vreme despota Stefana Lazarevića bila je kulturni centar despotovine, a zbog svojih prepisa i prevoda bila je čuvana i kroz ceo XVI vek. Brojni rukopisi resavske škole i njeni kasniji prepisi od neprocenjivog su značaja za srpsku kulturu.

    Dalje nastavljamo prema Resavskoj pećini uz moguću fakultativnu posetu parku “Minijatura”. Resavska pećina se nalazi na 20 km od Despotovca, na obroncima Kučaja. Spada u red najdužih, najstarijih i najlepših pećina u našoj zemlji i prva je uređena za organizovane posete turista. Otkrivena je 1962. godine kada je čobanin pokazao svilajnačkim planinarima da bi već iste godine krenula detaljna ispitivanja. Istraženo je 4.5 km a za posete je uređeno oko 800 metara. Obilazak pećine je fakultativan.

    Vodopad Veliki Buk se nalazi na desetak minuta vožnje od Resavske pećine. Visine je preko 20 metara i smatra se jednim od  najviših vodopada u Srbiji. Najlepši je u proleće jer se tada može videti sa najviše vode. Zaštićen je kao spomenik prirode. Ručak u restoranu “ Vodopad.” Polazak za Beograd. Dolazak ispred škole u večernjim časovima. Kraj usluge.

Cena aranžmana po osobi:  2100,00 dinara

Cena aranžmana obuhvata:
-Prevoz autobusom turističke klase (visokopodni, klima, ozvučenje)

-Ručak u restoranu Vodopad-Lisine
-Vodiča tokom putovanja
–Troškove izrade i realizacije programa

Cena aranžmana ne obuhvata:
- Ulaznice prema programu
– Individualne troškove

Potreban je minimum 45 putnika za realizaciju programa.

Potvrda o garanciji putovanja:

Turistička agencija NNK Internacional poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja  , polisa broj 30000003131 od 03.07.2017. godine. Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije NNK Internacional, licenca br.OTP 101/2016 od 29.07.2016. usklađeni sa Zakonom o turizmu